Branża górniczo-wiertnicza (7G)

Kształcenie zawodowe
Podejmowanie działalności gospodarczej

Zespół autorski:
Monika Frankowska, Kinga Pietrasik-Kulińska, Magdalena Furmaniak, Tomasz Stasiak, Aneta Stasiak, Agata Bandrowska-Kaim, Tomasz Pakosz, Katarzyna Słąwińska, Monika Szymańska, Tomasz Madej, Małgorzata Sołtysiak, Jacek Stańdko