Branża mechaniczna - mechanika precyzyjna (6M)

Kształcenie zawodowe
Podejmowanie działalności gospodarczej