Budowa portu Gdynia oraz Centralny Okręg Przemysłowy na tle dokonań gospodarki II Rzeczypospolitej