Camerata florencka – początki opery

Szkoła ponadpodstawowa
Historia muzyki