Cechy gospodarcze, społeczne i demograficzne państw o różnym poziomie rozwoju