Cechy muzyki na tle kultury barokowej

Szkoła ponadpodstawowa
Historia muzyki