Cechy romantycznego przeżywania na podstawie wiersza Juliusza Słowackiego Tam byli, kędy śnieżnych gór błyszczą korony...

Szkoła ponadpodstawowa
Język polski

Tekst: Olga Taranek-Wolańska

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.