Charakterystyka epoki. Źródła muzyki średniowiecznej

Szkoła ponadpodstawowa
Historia muzyki