Co jest, a co nie jest sztuką? Podział sztuk według Arystotelesa