Co szkodzi przyrodzie?

Podczas zajęć uczniowie m.in. dowiadują się, jakie zniszczenia w przyrodzie powoduje człowiek, np. nadmierna ilość śmieci, marnowanie prądu, zanieczyszczanie powietrza. Uczą się, jak w miarę możliwości sami mogą działać na rzecz ochrony przyrody w swoim otoczeniu (szkole, domu). Ćwiczenie interaktywne w formie quizu - dziecko wybiera właściwe zachowania, którenie szkodzą przyrodzie. Prezentacja stanowiąca punkt wyjścia do rozmowy kierowanej na temat działań człowieka szkodliwych dla środowiska naturalnego. Do prezentacji dołączony jest materiał uzupełniający dla nauczyciela.