Coniugatio periphrastica activa

Szkoła ponadpodstawowa
Język łaciński i kultura antyczna