Człowiek w obliczu najważniejszych wyborów. Jądro ciemności Josepha Conrada

Tekst: Fryderyk Nguyen

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.