Czy fenol jest mocnym kwasem?

Szkoła ponadpodstawowa
Chemia

Tekst: Anna Daniewicz

Opracowanie i multimedia: GroMar sp. z o. o.