Czy grafit, grafen, diament i nanorurki mają ze sobą coś wspólnego?