Czy jesteśmy tolerancyjni?

Materiały edukacyjne mające na celu kształtowanie postawy tolerancji. Zestaw zawiera scenariusz zajęć, prezentacje multimedialną „Nie znam, nie toleruję, nienawidzę” oraz dwie karty pracy.