Czy maszyny zastąpią człowieka? Rewolucja przemysłowa i jej skutki.