Czy można „poprawić” Homera? Troja w reżyserii Wolfganga Petersena

Tekst: Małgorzata Bazan

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.