Czy oddziaływania między indywiduami mają wpływ na właściwości fizyczne substancji?

Szkoła ponadpodstawowa
Chemia

Tekst: Robert Wróbel

Opracowanie i multimedia: GroMar sp. z o. o.