Czy płaszczyzny ścian bocznych brył są równoległe?