Czy Platon ma rację?

Tekst: Aleksander Trojanowski

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o. o.