Czy potęga zawsze jest potężna? Monotoniczność potęgowania