Czy przewodnik może być magnesem ?

Poznanie oddziaływania pola magnetycznego przewodnika z prądem na igłę magnetyczną.