Czym jest poezja? Interpretacja wiersza Rzecz Czarnoleska Juliana Tuwima

Tekst: Tomasz Cieślak

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.
Materiał powstał we współpracy z Wydawnictwem Piotra Marciszuka STENTOR.