Dativus possessivus

Szkoła ponadpodstawowa
Język łaciński i kultura antyczna