Dążenie do syntezy i zwartości formy w rzeźbach Xawerego Dunikowskiego