Dē medicāmentīs (czasownik prōsum, prōdesse, prōfui)

Szkoła ponadpodstawowa
Język łaciński i kultura antyczna