Dē Thēseō et Aegeō (verba anomala 3: volō, eō, ferō i ich złożenia – wszystkie koniunktiwy w okresach warunkowych)