Dē vīribus corporis mentisque (rzeczowniki – powtórzenie i uzupełnienie)