Degradacja krajobrazu kulturowego miast i terenów wiejskich

Konsultacja merytoryczna: Ewa Malinowska

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.