Dlaczego Duńczycy sypiali w szafach?

Materiały edukacyjne kształtujące postawę otwartości wobec rozmaitych norm społecznych, przekonań i kultur. Zestaw zawiera scenariusz zajęć, nagranie dźwiękowe: słuchowisko „Gołe Dunki i kaszanka” oraz dwie karty pracy.