Dlaczego nie możemy być obiektywni? Istota postawy