Do broni! Plakat wojenny jako narzędzie propagandy

Szkoła ponadpodstawowa
Język polski

Tekst: Anna Wojczyńska

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.