Dużo słów, mało sensu. Łysa śpiewaczka Eugène’a Ionesco jako dramat (nie)porozumienia

Szkoła ponadpodstawowa
Język polski

Tekst: Anna Wojczyńska

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.