Dyskusja liczby rozwiązań równania kwadratowego zupełnego z parametrem