Działania profilaktyczne wobec zagrożenia zdrowia lub życia

Zestaw materiałów do projektu edukacyjnego w którym uczeń pozna sposoby postępowania w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia oraz numery alarmowe: policji, pogotowia ratunkowego, straży pożarnej, WOPR-u i GOPR-u.