E-learning

Scenariusz zajęć z informatyki na temat korzystania z wybranych platform e-learningowych oraz współczesnych realiów dotyczących systemów e-learnigowych. Film (samouczek) dotyczący korzystania z portalu edukacyjnego – część pierwsza. Film (samouczek) dotyczący korzystania z portalu edukacyjnego – część druga.