Elementy archaizacji w literaturze muzycznej XX w.

Szkoła ponadpodstawowa
Historia muzyki