Elementy dzieła muzycznego - harmonia i kolorystyka.