Elementy dzieła muzycznego: agogika, dynamika, artykulacja, harmonia