Elementy muzyki – tajemnicze znaki – bemol, krzyżyk, kasownik.