Energia mechaniczna

Szkoła podstawowa
Fizyka
Udostępnij

Przypomnienie wiadomości na temat pojęcia pracy (iloczynu wartości siły i przesunięcia), jednostki pracy (1 J), pojęcia mocy (ilorazu pracy i czasu) i jednostki mocy (1 W).