Energia potencjalna i kinetyczna

Pojęcie energii mechanicznej jako sumy energii kinetycznej i potencjalnej.