Europejskie Portfolio dla studentów - przyszłych nauczycieli języków

Szkoła ponadpodstawowa
Język obcy nowożytny
Udostępnij

Dokument opracowany w ramach projektu realizowanego przez EuropejskieCentrum Języków Nowożytnych (ECML): Od profilu do portfolio: Model refleksji w kształceniunauczycieli języków.

 

Europejskie Portfolio Językowe to dokument, który został utworzony z inicjatywy Rady Europy i funkcjonuje we wszystkich krajach Europy oraz poza nią.