Fotomontaż w programie GIMP

Scenariusz zajęć z informatyki na temat korzystania z narzędzi programu graficznego GIMP. Film (samouczek) dotyczący wykorzystania narzędzi programu GIMP do stworzenia fotomontażu. Ćwiczenie interaktywne utrwalające umiejętności wykorzystywania narzędzi programu GIMP do tworzenia fotomontażu.