Funkcje przypadka - accusativus

Szkoła ponadpodstawowa
Język łaciński i kultura antyczna