Funkcje przypadka. Genetivus

Szkoła ponadpodstawowa
Język łaciński i kultura antyczna