Funkcje przypadka. Nominativus, dativus

Szkoła ponadpodstawowa
Język łaciński i kultura antyczna