Funkcje trygonometryczne cosinusa podwojonego kąta – zastosowania do obliczeń