Funkcje trygonometryczne sinusa podwojonego kąta - zastosowania do obliczeń