Funkcje trygonometryczne tangensa podwojonego kąta - zastosowania do obliczeń